เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น บจก.

222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายละเอียด

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย