ดี เอช เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ดี เอช เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ติดตั้ง และจัดจำหน่าย อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักรใช้ในงานอุสาหกรรมจากต่างประเทศ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

18 หมู่.4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ประเทศไทย)

Website