ไบเออร์ไทย บจก.

ไบเออร์ไทย บจก.

เคมีภัณฑ์และพลาสติก เคมีภัณฑ์กำจัดแมลงและศัตรูพืช เวชภัณฑ์และอื่นๆ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

4-4/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง

Website