บางกอกโคเจนเนอเรชั่น บจก.

บางกอกโคเจนเนอเรชั่น บจก.

ผลิตกระแสไฟฟ้า

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

โรงงาน 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ-1 ถนนมาบตาพุด-ระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง

Website