ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ บจก.

ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ บจก.

ผลิต ขาย และส่งออก ลูกกลิ้งยางและใบพัด

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

300/61 Moo 1 T.Tasit A.Pluakdang Rayong 21140,Thailand

Website