เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส บจก.

เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส บจก.

ธุรกิจงาน Service High Pressur Water jet , Catalyst loading ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และงานสร้าง และซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger , Cooler , Fin Fan

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

42/2 M.2 Samnakton Banchang Rayong 21130 THAILAND

Website