เอจีซี เคมิคอลส์ บจก.

4 ซ.จี12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

รายละเอียด

ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ โดยผลิตโซดาแอช