ไทยจีซีไอ เรซิท็อป บจก.

ไทยจีซีไอ เรซิท็อป บจก.

ผลิตพลาสติก ฟีนอลริก เรซิน

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

12 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไอ-4 ถนนมาบตาพุด-ระยอง ตำบลมาบตาพุด

Website