ไทย เอ็มเอฟซี บจก.

174 หมู่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

รายละเอียด

ผลิตผงเมลามีน