โฮเซอิเบรค (ไทยแลนด์) บจก.

7/416 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง

รายละเอียด

โรงงานผลิตผ้าใบเบรก