อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) บจก.

4/2, I-8 Road, T. Map Ta Phut, A. Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand

รายละเอียด

เม็ดพลาสติกชนิด ABS และ SAN