ฮัฟ (ไทยแลนด์) บจก.

500/118 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Tasit, Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILAND

รายละเอียด

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก