ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ บจก.

299 ม. 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

รายละเอียด

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก