ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) บจก.

ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) บจก.

ผลิตเม็ดพลาสติก

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

10 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

Website