ไทย โชวะ แพ็กซ์ บจก.

64/14,18 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ถนนนอกทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

รายละเอียด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงกระดาษและถุงบัลคอนที่ใช้ในอุตสาหกรรม