มาสด้า พาวเวอร์เทรน เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

มาสด้า พาวเวอร์เทรน เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

ผลิตและส่งออกเกียร์รถยนต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) No.246 Moo 7, T.Bowin, A.Sriracha, Chonburi

Website