ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น บจก.

ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น บจก.

ผลิตเม็ดพลาสติก

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

2 ถนนไอ-8นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง

Website