โพลีเพล็กซ์กรุ๊ป บมจ.

โพลีเพล็กซ์กรุ๊ป บมจ.

เพื่อผลิตและจำหน่าย Polyethylene Terephthalate Film หรือ Polyester Film

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

60/24 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

Website