ไทยซันเอะ บจก.

"108 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130"

รายละเอียด

ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตงานโลหะแผ่นผลิตแม่พิมพ์
งานโลหะเพื่อจำหน่ายและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ