โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง บจก.

โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง บจก.

ประกอบกิจการผลิต พลาสติกกันกระแทก สำหรับบรรจุหีบห่อ พัสดุ และวัสดุอื่นๆ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

150/90 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Website