ไฮโดรเมติก ทูล บจก.

555/10 หมู่ 3 ซอยมาบยางพร 30 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

รายละเอียด

จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม