มาร์แชล ฟูลอิด บจก.

7/19 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่าย Mechanical Seals และให้บริการในการซ่อมบำรุงรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับMechanical Seals กันรั่วในเครื่องสูบ เครื่องกวน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง