เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย)

300/69 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

ประกอบกิจการผลิต ตลับลูกปืนชนิดเข็ม เม็ดทรงกระบอก เม็ดกลม  สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วงรถโดยสาร รถจักรยานยนต์ รถไถ ซึ่งได้รับการรองรับระบบ ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, ISO 18000 และยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI