โตเซน อินดัสเตรียล บจก.

โตเซน อินดัสเตรียล บจก.

ผลิตและจำหน่ายข้อต่อและท่ออ่อน (Expansion Joint & Flexible Hose) ทุกชนิด สำหรับงานระบบท่อ (Piping System) ให้บริการทดสอบท่ออุตสาหกรรมนอกสถานที่ และบริการติดตั้ง ณ โรงงานของลูกค้า

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

3388/62 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Website