เคซเท็ม(สยาม) บจก.

เลขที่700/408 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่ออ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี 20000

รายละเอียด

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตโลหะ หล่อ หลอม อัดขึ้นรูป โดยวิธี Lost Wax 

บทความ และข่าวสาร