เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ หจก.

เซ็นเตอร์ แพ็ค แอนด์ มูฟ หจก.

บริการแพ็คกิ้ง รับแพ็คสินค้า ส่งออกต่างประเทศ แพ็คบรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คลังไม้ แพ็คสูญญากาศฯ บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ย้ายโรงงาน ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ พร้อมบริการโหลดดิ้ง รัชชิ่ง สินค้า ขนส่งสินค้า แบบครบวงจร

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

95 ซอยพัฒนาการ แยก 4
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250