ทสึจิย่า(ประเทศไทย) บจก.

ทสึจิย่า(ประเทศไทย) บจก.

ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นSticker, Air Bag Cover Sheet,Synthetic Resin Plate,Aluminnum Plate แผ่นหน้าปัทม์,แผ่นฟิลม์ประดับ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่700/488 หมู่4 ต. บ้านเก่าอ. พานทองจ.ชลบุรี 20160

Website