ทาเคเบะ(ไทยแลนด์) บจก.

ทาเคเบะ(ไทยแลนด์) บจก.

ผลิตและประกอบอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่700/742 หมู่1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160