ไทยนิวตั้น บจก.

เลขที่700/910 หมู่3 ต.หนองกะขะอ.พานทองจ.ชลบุรี

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ทุกประเภทรวมทั้งแม่พิมพ์