นิตโต้มาเทค(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่700/611 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20160

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับใช้ในยานพาหนะและสำหรับขอบประตูหน้าต่างอาคารและอื่นๆ