บันโดเดนเซน(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่700/502 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

รายละเอียด

ผลิตสายเคเบิลแบนและสายไฟชนิดต่างๆ