ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง บจก.

ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง บจก.

เป็นบริษัทในเครือไทยซัมมิท กรุ๊ป เป็นผู้นำทางด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง 

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

207 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000