แลดวิค(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่700/690 หมู่1 ต.พานทองอ.พานทองจ.ชลบุรี20160

รายละเอียด

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะเพื่อขายจำหน่ายและส่งออก