วูเทคไทย บจก.

เลขที่700/66 หมู่6 ต.หนองไม้แดงอ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี20000

รายละเอียด

ผลิตอุปกรณ์ติดตั้งและแบบสาหรับงานประกอบกระจกยานยนต์(FIXTURES AND MOLDS FOR PRODUCING AUTOMATIVE GLASS)ผลิต MODEL (CLAY,RESIN)JIG&FIXTURE ชิ้นส่วนพลาสติกแม่พิมพ์(MOLD AND DIE)และซ่อมแซมแม่พิมพ์และผลิตลังเหล็กและบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากเหล็กรวมถึงการซ่อมแซมลังเหล็กและบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากเหล็ก