มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ บจก.

เลขที่ 165/60 Nirvana@Work
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

รายละเอียด

บริษัทฯมีความยินดีที่จะรับใช้ลูกค้าทุกท่านด้วยความมุ่งมั่นในการบริการ บุคคลากรที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในความรับผิดชอบ นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด ทีมงานเราคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถช่วยท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของท่านได้ตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพ และราคา