สแตนบีเอเชีย บจก.

สแตนบีเอเชีย บจก.

ผลิตเทอร์โบ PLASTIC EXTRUSION (การฉีดพลาสติก)

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่700/138 หมู่1 ต.บ้านเก่าอ.พานทองจ.ชลบุรี20000