ไทยนำ โพลีแพค หจก.

ไทยนำ โพลีแพค หจก.

ผลิตและจำหน่ายภาชนะใช้บรรจุสินค้าทำด้วยพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

30 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 31
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160