ไทยนำ โพลีแพค หจก.

30 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 31
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายภาชนะใช้บรรจุสินค้าทำด้วยพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก