ซัน-เออิ(ประเทศไทย) บจก.

ซัน-เออิ(ประเทศไทย) บจก.

นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่700/879 หมู่3 ต.หนองกะขะอ.พานทองจ.ชลบุรี20160

Website