อาโออิ เซอิระ (ไทยแลนด์) บจก.

700/646 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

รายละเอียด

เป็นบริษัทฯสัญชาติญี่ปุ่น ดำเนินงานด้านการ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนประเภท Bolt, Screw, Small shaft สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ