ไครเอ็น(ไทยแลนด์) บจก.

ไครเอ็น(ไทยแลนด์) บจก.

ผลิตถังและท่อสําหรับบรรจุของเหลวเย็น(VESSEL AND PIPE CRYOGENICS), งานเหล็กโครงสร้าง(STEEL STRUCTURE WORK), ประกอบตู้คอนโทรล(ELECTRICAL BOX)

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่7/241 หมู่6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง21140

Website