พลาสติกมอลล์ บจก.

เลขที่ 41/63 ถนนเลียบคลองสอง 29 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

รายละเอียด

Stretch Film เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของธุรกิจ การเคลื่อนย้ายสิ่งของ มักใช้แรงงานคน สัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ยุคโลหะถึงดิจิตอลโลกไร้พรมแดน การขนย้ายสินค้าที่รวดเร็วย่อมสร้างความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ เรื่อง พาเลทพลาสติก ต้องยกให้เรา