โออุจิ (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 7/400 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รายละเอียด

ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม