ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอดวานซ์ แมชชีน บจก.

12/37 หมู่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายละเอียด

การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม
ประกอบกิจการทำแม่พิมพ์โลหะ และเครื่องมืออุตสาหกรรม