โฟลว์เซิร์ฟ ( ประเทศไทย ) บจก.

เลขที่ 13 ซอยจี 14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต . มาบตาพุด อ . เมืองระยอง จ . ระยอง 21150

รายละเอียด

ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน และการผลิตไฟฟ้า