จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) บจก.

94/6 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 85 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

รายละเอียด

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ ( Electrolyric Capacitor )