จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) บจก.

จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) บจก.

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ ( Electrolyric Capacitor )

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

94/6 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 85 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Website