แสงเจริญอีสเทิร์นกัลวาไนซ์ บจก.

เลขที่371 หมู่6 ต.บ่อวินอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี20230

รายละเอียด

ชุบเคลือบผิวปรับสภาพผิวโลหะด้วยการใช้สังกะสีเคลือบ