ซูมิเดนสตีลไวร์(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่7/325 หมู่6 ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดงจ.ระยอง21140

รายละเอียด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสายเหล็ก โลหะทองเหลือง ท่อทองเหลือง ขอบยางทองเหลืองทั้งในและต่างประเทศ