ซูมิเดนสตีลไวร์(ประเทศไทย) บจก.

ซูมิเดนสตีลไวร์(ประเทศไทย) บจก.

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสายเหล็ก โลหะทองเหลือง ท่อทองเหลือง ขอบยางทองเหลืองทั้งในและต่างประเทศ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่7/325 หมู่6 ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดงจ.ระยอง21140

Website