เวนเดอร์แพค บจก.

23/187-188 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

รายละเอียด

เราเป็นซัพพลายเออร์ ด้านวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำหน่ายส่งวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่องานแพ็คกิ้ง งานหีบห่อ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ จัดเก็บ การขนส่ง สำหรับธุรกิจการค้า โลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินกิจการมาร่วม 10 ปี มีสินค้าในสต็อกพร้อมส่ง บริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใช้งาน เรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสินค้า สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานเพื่อประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของลูกค้า