โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล บจก.

โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล บจก.

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด ดำเนินกิจการด้านประมูลซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

       ผลกำไรที่เราต้องการ คือ การทำงานร่วมกันระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรที่เป็นแค่ "เม็ดเงิน" แต่เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกคน
บริษัท ฯ มุ่งมั่น พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้ยึดมั่นในเป้าหมายร่วมกับองค์กร พนักงานทุกคนในบริษัท เป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสร้างความเจริญ สร้างความมั่นคงความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านบุคลากร

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

121/14 หมู่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
บริการรับจ้างบดพลาสติก

บริการรับจ้างบดพลาสติก

ชื่อ : บริการรับจ้างบดพลาสติก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการรับจ้างบดพลาสติก

บริการรับจ้างบดพลาสติก

ชื่อ : บริการรับจ้างบดพลาสติก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการรับจ้างบดพลาสติก

เศษเหล็กหล่อ

เศษเหล็กหล่อ

ชื่อ : เศษเหล็กหล่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กหล่อ

เศษเหล็กหล่อ

ชื่อ : เศษเหล็กหล่อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กหล่อ

เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต

เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต

ชื่อ : เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต 

เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต

ชื่อ : เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต 

เศษเหล็กลูกอัด

เศษเหล็กลูกอัด

ชื่อ : เศษเหล็กลูกอัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กลูกอัด 

เศษเหล็กลูกอัด

ชื่อ : เศษเหล็กลูกอัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กลูกอัด 

บริการจัดเก็บสินค้า

บริการจัดเก็บสินค้า

ชื่อ : บริการจัดเก็บสินค้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการจัดเก็บสินค้า

บริการจัดเก็บสินค้า

ชื่อ : บริการจัดเก็บสินค้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการจัดเก็บสินค้า

เศษเหล็กปั๊ม

เศษเหล็กปั๊ม

ชื่อ : เศษเหล็กปั๊ม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กปั๊ม

เศษเหล็กปั๊ม

ชื่อ : เศษเหล็กปั๊ม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กปั๊ม

เศษเหล็กหนา

เศษเหล็กหนา

ชื่อ : เศษเหล็กหนา
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กหนา

เศษเหล็กหนา

ชื่อ : เศษเหล็กหนา
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กหนา

เศษเหล็กบาง

เศษเหล็กบาง

ชื่อ : เศษเหล็กบาง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กบาง

เศษเหล็กบาง

ชื่อ : เศษเหล็กบาง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กบาง

เศษเหล็กขี้กลึง

เศษเหล็กขี้กลึง

ชื่อ : เศษเหล็กขี้กลึง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กขี้กลึง

เศษเหล็กขี้กลึง

ชื่อ : เศษเหล็กขี้กลึง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษเหล็กขี้กลึง

เศษสแตนเลส

เศษสแตนเลส

ชื่อ : เศษสแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษสแตนเลส

เศษสแตนเลส

ชื่อ : เศษสแตนเลส
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษสแตนเลส

เศษอลูมิเนียม

เศษอลูมิเนียม

ชื่อ : เศษอลูมิเนียม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษอลูมิเนียม

เศษอลูมิเนียม

ชื่อ : เศษอลูมิเนียม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษอลูมิเนียม

เศษทองแดง

เศษทองแดง

ชื่อ : เศษทองแดง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษทองแดง

เศษทองแดง

ชื่อ : เศษทองแดง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษทองแดง

เศษทองเหลือง

เศษทองเหลือง

ชื่อ : เศษทองเหลือง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษทองเหลือง

เศษทองเหลือง

ชื่อ : เศษทองเหลือง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เศษทองเหลือง

บริการทำลายสินค้า BOI

บริการทำลายสินค้า BOI

ชื่อ : บริการทำลายสินค้า BOI
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการทำลายสินค้า BOI

บริการทำลายสินค้า BOI

ชื่อ : บริการทำลายสินค้า BOI
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการทำลายสินค้า BOI

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

ชื่อ : บริการอื่นๆ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

ชื่อ : บริการอื่นๆ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บริการอื่นๆ