นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

        ได้เริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้า ได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป ฯลฯ 

อลูมิเนียม, บานเกล็ด, บันไดอลูมิเนียม, รับรีดอลูมิเนียม, รีดอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียมเส้น, บานพับ, เส้นอลูมิเนียม, บานเกล็ดหน้าต่าง, งานอลูมิเนียม, อุตสาหกรรมอลูมิเนียม, บันได, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม,ออกแบบอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียม, ผลิตบานเกล็ด, จำหน่ายบานเกล็ด, บันไดอลูมิเนียมรับรีดอลูมิเนียม, รีดอลูมิเนียม, จำหน่ายอลูมิเนียม, บานเกล็ดคุณภาพดี, จำหน่ายบันไดอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียมเส้น, เส้นอลูมิเนียม, บานเกล็ดหน้าต่าง, งานอลูมิเนียม

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

211 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
รางรีเลย์ ยาว 1 เมตร

รางรีเลย์ ยาว 1 เมตร

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รางรีเลย์ ยาว 1 เมตร

รางรีเลย์ ยาว 1 เมตร

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รางรีเลย์ ยาว 1 เมตร

รางเทอร์มินอล ยาว 1 เมตร

รางเทอร์มินอล ยาว 1 เมตร

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รางเทอร์มินอล ยาว 1 เมตร

รางเทอร์มินอล ยาว 1 เมตร

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รางเทอร์มินอล ยาว 1 เมตร

เกรียง

เกรียง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เกรียง

เกรียง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เกรียง

ฉากกันฝนหนา

ฉากกันฝนหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ฉากกันฝนหนา

ฉากกันฝนหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ฉากกันฝนหนา

บันไดพับบาง

บันไดพับบาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพับบาง

บันไดพับบาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพับบาง

บันไดพับบางขึ้นลง 2 ทาง

บันไดพับบางขึ้นลง 2 ทาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บันไดพับบางขึ้นลง 2 ทาง

บันไดพับบางขึ้นลง 2 ทาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
บันไดพับบางขึ้นลง 2 ทาง

บันไดพับหนา

บันไดพับหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพับหนา

บันไดพับหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพับหนา

บันไดพาด 1 ตอน

บันไดพาด 1 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพาด 1 ตอน

บันไดพาด 1 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดพาด 1 ตอน

บันไดเลื่อน 2 ตอน

บันไดเลื่อน 2 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดเลื่อน 2 ตอน

บันไดเลื่อน 2 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดเลื่อน 2 ตอน

บันไดเลื่อน 3 ตอน

บันไดเลื่อน 3 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดเลื่อน 3 ตอน

บันไดเลื่อน 3 ตอน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บันไดเลื่อน 3 ตอน

บานเกล็ดบาง

บานเกล็ดบาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดบาง

บานเกล็ดบาง

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดบาง

บานเกล็ดมอก.

บานเกล็ดมอก.

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดมอก.

บานเกล็ดมอก.

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดมอก.

บานเกล็ดมาตรฐาน

บานเกล็ดมาตรฐาน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดมาตรฐาน

บานเกล็ดมาตรฐาน

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดมาตรฐาน

บานเกล็ดหนา

บานเกล็ดหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดหนา

บานเกล็ดหนา

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานเกล็ดหนา

บานพับประตู (อลูมิเนียม)

บานพับประตู (อลูมิเนียม)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานพับประตู (อลูมิเนียม)

บานพับประตู (อลูมิเนียม)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานพับประตู (อลูมิเนียม)

บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

มุ้งไฟเบอร์

มุ้งไฟเบอร์

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มุ้งไฟเบอร์

มุ้งไฟเบอร์

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มุ้งไฟเบอร์

รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม

รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม

รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม